Βιομηχανικό Υλικό Χαμηλής Τάσης

Βιομηχανικό Υλικό Χαμηλής Τάσης

Διακόπτες και Ρελέ Ισχύος, Ρελέ Αυτοματισμού

Θερμικά προστασίας ηλεκτροκινητήρων, Αυτόματοι διακόπτες θερμομαγνητικής προστασίας ηλεκτροκινητήρων

Ρυθμιστές Στροφών και Οδήγησης (inverters)

Ομαλοί Εκκινητές (soft-starters)

Επαγωγικοί διακόπτες, χωρητικοί ανιχνευτές, επαγωγικοί ανιχνευτές, ανιχνευτές υπερήχων, φωτοκύτταρα

Τερματικοί Διακόπτες

Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLCs)

Προϊόντα διαλόγου ανθρώπου μηχανής (HMI)

Ηλεκτρονικα Χρονικά, Επιτηρητές Στάθμης, Επιτηρητές Φάσεων

Μπουτόν, διακόπτες, ενδεικτικές λυχνίες, μπουτονιέρες & χειριστήρια

Μικροαυτόματοι διακόπτες και βοηθητικά ηλεκτρικά στοιχεία

Πίνακες διανομής και ερμάρια

Αναλυτές ενέργειας, Ψηφιακοί μετρητές ενέργειας, Μετασχηματιστές ρεύματος

Καλώδια Εσωτερικών και Εξωτερικών Εγκαταστάσεων, Βιομηχανικών Χρήσεων, Ελέγχου